Giới thiệu hãng Hàng Không

Giới thiệu hãng Hàng Không

Banner trang trong
  • THÁNG 01

    13

    Thứ 7

    Hành lý miễn cước của Lufthansa phụ thuộc vào hạng vé cũng như giá vé đã mua và được ghi rõ trong vé của hành khách. Hành lý miễn cước của Lufthansa tính theo hệ kiện. Quy định chung cho các đường bay quốc tế như sau: Hạng Phổ thông 1 kiện/23 kg, Hạng Phổ thông đặc biệt: 2 kiện mỗi kiện 23 kg, Hạng Thương gia: 2 kiện mỗi kiện 32 kg, Hạng Nhất: 3 kiện mỗi kiện 32 kg.

    Xem thêm
Thong ke

TIN TỨC MỚI NHẤT

Lịch