Điều kiện chung DV điện tử

1. Chấp nhận Điều khoản sử dụng espc.com.vn là điều kiện cần thiết để sử dụng các dịch vụ của Hy Vọng và trung tâm hỗ trợ Hy Vọng. Điều khoản sử dụng Hy Vọng được đăng tải trên trang espc.com.vn/dieu-khoan-su-dung và ở phần chân trang. Người sử dụng cần tuân theo các điều khoản này từ thời điểm bắt đầu sử dụng trang web và các dịch vụ của trung tâm hỗ trợ Hy Vọng.

 

2. ĐẶT VÉ (BOOKING): là việc người sử dụng vào trang web Hy Vọng hoặc thông qua Trung tâm hỗ trợ Hy Vọng để mua vé máy bay theo các tiêu chí (ví dụ: đường bay, ngày bay) do người sử dụng lựa chọn.

 

3. Tất cả các quy định liên quan đến ĐẶT VÉ đều được cập nhật trên trang web của Hy Vọng.

 

4. Người dùng cần đọc và chấp nhận các điều kiện liên quan tới ĐẶT VÉ, THANH TOÁN vé máy bay và các dịch vụ khác trên trang web của Hy Vọng.

 

5. Nội dung của trang web espc.com.vn được bảo vệ bởi pháp luật.

 

6. Để thực hiện việc ĐẶT VÉ, THANH TOÁN cho các dịch vụ và vé máy bay, người sử dụng cần có một địa chỉ thư điện tử (e-mail) và một số điện thoại đang hoạt động. Người sử dụng đồng ý rằng tất cả các giao dịch của espc.com.vn với người sử dụng sẽ được thực hiện thông qua thư điện tử và số điện thoại mà người sử dụng đã đăng ký.

 

7. Người sử dụng đồng ý để espc.com.vn sử dụng các thông tin cá nhân mà người sử dụng đã cung cấp trong phạm vi cho phép để thực hiện việc ĐẶT VÉ, THANH TOÁN, bao gồm cả việc khiếu nại về việc ĐẶT VÉ, THANH TOÁN trong phạm vi kinh doanh của Hy Vọng.

 

8. Tên thương mại, tên, thiết kế và thương hiệu được đăng tải tại Hy Vọng được pháp luật bảo vệ. Người sử dụng không được thực hiện bất kỳ hành động nào vi phạm đến quyền sở hữu trí tuệ của các tên thương mại, tên, thiết kế và thương hiệu trên trang web của Hy Vọng.

 

9. Người dùng chấp nhận rằng Hy Vọng có thể cung cấp đến các cơ quan có thẩm quyền về các hoạt động trái phép để xâm nhập vào trang web.

 

Quyền miễn trừ trách nhiệm

10. Người sử dụng hoặc người có tên trên vé máy bay cần có đầy đủ các giấy tờ hợp lệ phục vụ cho việc đi lại bằng đường hàng không như: Chứng minh nhân dân, hộ chiếu, visa hợp lệ và còn giá trị ngay tại thời điểm ĐẶT VÉ, THANH TOÁN

11. Người sử dụng tự chịu trách nhiệm nếu không có visa nhập cảnh và quá cảnh theo quy định. Người sử dụng chịu trách nhiệm tìm hiểu các thông tin về yêu cầu visa trước khi thực hiện việc ĐẶT VÉ, THANH TOÁN

12. Hy Vọng không chịu trách nhiệm trong trường hợp việc ĐẶT VÉ, THANH TOÁN không thể thực hiện được vì các lý do kỹ thuật (lỗi của các hệ thống GDS) hoặc các trường hợp bất khả kháng.

13. Trách nhiệm thực hiện các dịch vụ vận chuyển hàng không thuộc về các Hãng hàng không, Hy Vọng không chịu trách nhiệm trong các trường hợp cụ thể dưới đây:

a. Bất kỳ sự chậm trễ hoặc thay đổi nào về chuyến bay của các hãng hàng không

b. Chất lượng của các dịch vụ hàng không và các dịch vụ có liên quan (ví dụ như việc thất lạc hành lý);

c. Khách hàng đã mua vé nhưng không đến trong thời gian làm thủ tục để lên máy bay;

d. Khách hàng đã mua vé nhưng không sử dụng vé và không thực hiện hành trình theo vé đã mua;

e. Khách hàng đã mua vé nhưng không sử dụng toàn bộ hành trình đã mua trên vé (ví dụ như đi một chiều đối với vé khứ hồi);

f.  Khách hàng bị từ chối chuyên chở do không có đầy đủ các giấy tờ cá nhân theo quy định (ví dụ: không có visa, visa giả, không có hộ chiếu, giấy chứng minh nhân dân, thiếu các tài liệu cần thiết khi đi du lịch với trẻ vị thành niên);

14.  Tất cả các khiếu nại liên quan đến việc thực hiện hợp đồng chuyên chở sẽ do người sử dụng làm việc trực tiếp với Hãng hàng không. Việc khiếu nại cần phù hợp với quy định của các Hãng hàng không.

15. Hy Vọng không chịu trách nhiệm bồi thường cho người sử dụng nếu nguyên nhân được xác định là do các trường hợp bất khả kháng.

16. Hy Vọng không chịu trách nhiệm về sự lựa chọn các chuyến bay của người sử dụng hoặc người có tên trên vé máy bay.

17. Trong mọi trường hợp, mức độ bồi thường tối đa mà Hy Vọng bồi thường cho khách hàng là bằng mức Phí dịch vụ mà khách hàng đã trả cho Hy Vọng.

 

Thong ke

Lịch