Cơ cấu và Nhân sự

1. CƠ CẤU CÔNG TY : 

 

2. NHÂN SỰ CHỦ CHỐT: 

 

Bà BÙI THỤC ANH - Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc

 

 

Bà Bùi Thục Anh tốt nghiệp cử nhân kinh tế và đã làm việc trong ngành Du lịch và Vé máy bay trên 25 năm. Bà Bùi Thục Anh là người có vai trò cao nhất trong việc điều hành và định hướng hoạt động của công ty.

 

Bà TRẦN HỒNG MY - Phó Giám đốc

 

 

Bà Trần Hồng My tốt nghiệp cử nhân Luật và đã làm việc trong ngành Du lịch và Vé máy bay trên 20 năm. Với kinh nghiệm sâu rộng trong lĩnh vực bán vé máy bay, bà Trần Hồng My chịu trách nhiệm quản lý điều hành toàn bộ hoạt động của bộ phận bán vé và bộ phận du lịch cũng như các Đại lý cấp 2.

 

Ngoài ra bà Trần Hồng My còn chịu trách nhiệm hỗ trợ và tham mưu cho Giám đốc trong các vấn đề như mở rộng hệ thống đại lý, tìm kiếm đối tác, các hãng hàng không mới và tham mưu cho Giám đốc về Thương mại điện tử cũng như phát triển các kênh bán mới.

 

Bà TRƯƠNG THỊ THƠM – Phó Giám đốc Phụ trách Tổ chức Sự kiện, Tour Du lịch

 

 

Bà Trương Thị Thơm đóng vai trò phụ trách thực hiện các hoạt động liên quan đến tổ chức Sự kiện, đồng thời là người điều hành bộ phận Tour Du lịch của Công ty.

 

Bà NGUYỄN THỊ HỒNG THẢO – Trưởng phòng Hành chính - Nhân sự

 

 

Bà Nguyễn Thị Hồng Thảo là người đứng đầu bộ phận nhân sự, điều hành mọi công việc của bộ phận, hỗ trợ các phòng ban khác, ban giám đốc các vấn đề liên quan đến nguồn nhân lực.

 

BÀ MAI HỒNG VÂN - Kế toán trưởng 

 

 

Bà Mai Hồng Vân là một cử nhân kinh tế với chuyên môn trong lĩnh vực Tài chính – Kế toán. Bà Mai Hồng Vân chịu trách nhiệm điều hành toàn bộ hoạt động của bộ phận Tài chính và Kế toán của công ty.

 

Thong ke

Lịch