Hướng dẫn đặt vé

ĐẶT VÉ (BOOKING): là việc người sử dụng vào trang web của Hy Vọng hoặc thông qua Trung tâm hỗ trợ Hy Vọng để mua vé máy bay theo các tiêu chí (ví dụ: đường bay, ngày bay) do người sử dụng lựa chọn.

 

1. Người sử dụng thực hiện việc ĐẶT VÉ, THANH TOÁN thông qua webiste espc.com.vn hoặc thông qua Hy Vọng bằng cách gặp mặt trao đổi trực tiếp hoặc thông qua điện thoại.

 

2. Người sử dụng đồng ý các Điều khoản sử dụng Hy Vọng khi thực hiện việc ĐẶT VÉ, THANH TOÁN với Hy Vọng.


3. Để thực hiện việc ĐẶT VÉ, THANH TOÁN, Người sử dụng được yêu cầu cung cấp dữ liệu cho espc.com.vn hoặc Trung tâm hỗ trợ Hy Vọng:

a.       Thông tin cá nhân của Người sử dụng, đặc biệt là tên và họ, địa chỉ e mail và số điện thoại. Trong trường hợp Người sử dụng mua vé cho người khác thì Người sử dụng cũng cần cung cấp thông tin cá nhân của người trực tiếp sử dụng vé

b.      Yêu cầu về các dịch vụ bổ sung – Nếu Người sử dụng yêu cầu dịch vụ bổ sung

c.       Thông tin cần thiết để phát hành hóa đơn thuế VAT

d.      Hình thức thanh toán

 

4. Việc ĐẶT VÉ, THANH TOÁN có thể sẽ không thực hiện được nếu Người sử dụng bỏ qua một trong bốn mục trên.

 

5. Để thực hiện việc ĐẶT VÉ, THANH TOÁN, Người sử dụng cần cung cấp số một số thông tin liên quan tới việc lựa chọn vé máy bay của Người sử dụng như dưới đây


a. Nơi khởi hành và nơi đến

b. Ngày khởi hành, ngày trở lại

c. Số lượng người lớn, bao gồm cả người cao tuổi (60 tuổi trở lên). Số lượng trẻ sơ sinh (0-2 tuổi), trẻ em (2-12 tuổi).

d. Chỉ lựa chọn các chuyến bay thẳng

 

6. Khi bắt đầu thực hiện việc ĐẶT VÉ, THANH TOÁN, Người sử dụng cần kiểm tra và đảm bảo sự chính xác của tất cả các dữ liệu đã cung cấp. Khi quyết định thực hiện việc ĐẶT VÉ, Người sử dụng cần đặc biệt chú ý tới các thông tin có liên quan tới Giá vé, Phí dịch vụ, Tổng chi phí, điều khoản, điều kiện sử dụng vé máy bay của Hãng hàng không cung cấp dịch vận chuyển và Điều khoản sử dụng Hy Vọng.

 

7. Giá vé mà Người sử dụng nhận được từ Trung tâm hỗ trợ Hy Vọng hoặc từ espc.com.vn, Hy Vọng không đảm bảo rằng Giá vé này sẽ cố định. Giá vé chỉ được đảm bảo tại thời điểm xuất vé. Điều khoản này không áp dụng đối với Phí dịch vụ của Hy Vọng. 

 

8. Thời hạn xuất vé cho các ĐẶT VÉ vé máy bay cần tuân theo thời hạn được quy định bởi các Hãng hàng không. Thời hạn này có thể được thay đổi, rút ngắn và Người sử dụng cần tuân theo các thời hạn này.

 

9. Sau khi Người sử dụng đã nhận được xác nhận về việc ĐẶT VÉ, xác nhận về việc đã nhận được thanh toán từ Hy Vọng nếu Giá vé hoặc thời hạn xuất vé thay đổi Hy Vọng sẽ ngay lập tức thông báo lại cho Người sử dụng. Trong trường hợp này, người sử dụng có quyền: Chấp nhận trả thêm tiền chênh lệch thực hiện việc ĐẶT VÉ, thực hiện việc thanh toán và xuất vé theo thời hạn xuất vé mới hoặc hủy việc ĐẶT VÉ. Trong trường hợp Người sử dụng quyết định hủy việc ĐẶT VÉ, Người sử dụng sẽ nhận lại toàn bộ số tiền đã trả cho Hy Vọng. Hãng hàng không chịu toàn bộ trách nhiệm về việc thay đổi giá vé cũng như thời hạn xuất vé dẫn tới việc Người sử dụng hủy việc ĐẶT VÉ. Hy Vọng không chịu trách nhiệm về những chi phí có thể xẩy ra cho Người sử dụng do việc hủy ĐẶT VÉ. Hy Vọng cũng không chịu trách nhiệm nếu ĐẶT CHỖ bị Hãng hàng không hủy vì lý do Hy Vọng không thể liên hệ với Người sử dụng hoặc Người sử dụng không trả lời email, điện thoại hoặc thanh toán sau khi hết hạn giữ chỗ. Người sử dụng chấp thuận rằng Hãng hàng không có thể thay đổi lại thời hạn mua vé tùy theo tình trạng chổ trên chuyến bay và thời hạn mua vé mới chỉ cách thời điểm nhận thông báo một khoảng thời gian rất ngắn.

 

10. Người sử dụng chịu trách nhiệm về sự chính xác của các thông tin trong mục 3 ở trên cũng như các tham số cho việc lựa chọn các chuyến bay. Người sử dụng hiểu và đồng ý rằng: Sau khi ĐẶT VÉ, nếu các thông tin và tham số thay đổi, Người sử dụng có thể phải thực hiện một ĐẶT VÉ mới. Trong trường hợp này, Hy Vọng  không đảm bảo rằng các thông tin về chuyến bay, giá vé, ngày bay, hành trình sẽ giống như các thông tin mà Hy Vọng đã gửi tới Người sử dụng trong ĐẶT VÉ cũ.

 

11. Người sử dụng đồng ý rằng một số giao diện của trang web Hy Vọng có thể đưa ra một số tư vấn về các chuyến bay. Các tư vấn này được thực hiện hoàn toàn vì mục đích phục vụ cho các chương trình khuyến mại và Người sử dụng hoàn toàn có thể chấp nhận hay từ chối các tư vấn này. Việc lựa chọn hay từ chối các tư vấn này là quyền của Người sử dụng và Hy Vọng không chịu trách nhiệm về các lựa chọn của Người sử dụng

 

12. Việc ĐẶT VÉ của Người sử dụng sẽ được Hy Vọng xác nhận bằng cách gửi cho Người sử dụng một email với nội dung bao gồm Mã đặt chỗ trên espc.com.vn và toàn bộ các thông tin có liên quan tới các chuyến bay đã đặt. Trong trường hợp việc ĐẶT VÉ thực hiện thông qua trung tâm hỗ trợ Hy Vọng, thông tin về Mã đặt chỗ trên Hy Vọng và toàn bộ các thông tin có liên quan tới các chuyến bay sẽ được nhân viên của trung tâm hỗ trợ Hy Vọng truyền tải tới Người sử dụng và sau đó được gửi tới Người sử dụng bằng email. Cụ thể, xác nhận về việc ĐẶT VÉ sẽ bao gồm các thông tin sau:

 

a. Mã đặt chỗ (mã xác nhận);

b. Ngày hết hạn ĐẶT VÉ (ngày thanh toán);

c. Tổng chi phí, bao gồm Giá vé và Phí dịch vụ;

d. Hành trình;

e. Các hình thức thanh toán có thể. Nếu người sử dụng chưa chọn hình thức thanh toán bằng thẻ tín dụng và chưa thanh toán cho ĐẶT VÉ;

f. Thông tin về người sử dụng vé máy bay theo thông báo từ Người sử dụng;

g. Các thông tin khác liên quan đến vé máy bay;

 

13. Hy Vọng có thể gửi thêm cho Người sử dụng thông tin về Mã đặt chỗ và thời hạn mua vé qua SMS, nếu người sử dụng có cung cấp số điện thoại di động.


14. Trong xác nhận ĐẶT VÉ mà Hy Vọng gửi tới Người sử dụng có đường link dẫn tới trang web Hy Vọng. Người sử dụng có thể đọc nội dung Điều khoản sử dụng này bằng cách click vào mục Điều khoản sử dụng trong phần chân trang của trang web espc.com.vn. Điều khoản sử dụng Hy Vọng  cũng có thể được Trung tâm hỗ trợ Hy Vọng  thông báo trực tiếp tới Người sử dụng. Bằng việc thanh toán để thực hiện việc ĐẶT VÉ, Người sử dụng xác nhận rằng Người sử dụng đã hiểu và chấp thuận các điều khoản của Điều khoản sử dụng Hy Vọng.

 

15. Xác nhận ĐẶT VÉ mà Hy Vọng gửi tới Người sử dụng không phải là vé máy bay và không có giá trị để thực hiện các chuyến bay.

 

16. Tổng chi phí, bao gồm Giá vé máy bay và Phí dịch vụ, được tính bằng đơn vị là Đồng Việt Nam và đã bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT), nếu có.

 

17. Người sử dụng sẽ nhận được vé máy bay điện tử sau khi đã thực hiện việc thanh toán trong thời hạn ĐẶT VÉ có ghi trong xác nhận ĐẶT VÉ và số tiền thanh toán phù hợp với điều khoản III., mục 9 của Điều lệ sử dụng Hy Vọng.

 

18. Người sử dụng hiểu rằng việc cung cấp đầy đủ thông tin vào mục Thanh toán theo yêu cầu trong xác nhận ĐẶT VÉ sẽ là cơ sở để thực hiện việc ĐẶT VÉ. Bất kể sự chậm trễ, cung cấp thiếu thông tin nào cũng có thể dẫn tới tình trạng không thực hiện được việc ĐẶT VÉ.

 

19. Việc thanh toán một phần của Tổng chi phí hoặc thanh toán sau thời hạn ĐẶT VÉ đồng nghĩa với việc chưa thanh toán.

 

Thong ke

Lịch