Nhân Sự Chủ Chốt

Bà PHAN HỒNG CHÂU - Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành 

Là người sáng lập công ty, bà Phan Hồng Châu đã có kinh kiệm hơn 30 năm trong lĩnh vực bán vé máy bay, có sự am hiểu sâu rộng cũng như có rất nhiều mối quan hệ trong lĩnh vực này. Bà Phan Hồng Châu là người có vai trò cao nhất trong việc điều hành và định hướng hoạt động của công ty. 

 

Bà BÙI THỤC ANH - Phó Giám đốc

Bà Bùi Thục Anh tốt nghiệp cử nhân kinh tế và đã làm việc trong ngành Du lịch và Vé máy bay trên 25 năm. Với kinh nghiệm sâu rộng trong lĩnh vực bán vé máy bay, bà Bùi Thục Anh chịu trách nhiệm quản lý và điều hành toàn bộ hoạt động của bộ phận bán vé và bộ phận du lịch cũng như hệ thống Đại lý cấp 2. 

 

Ngoài ra bà Bùi Thục Anh còn chịu trách nhiệm tham mưu cho Giám đốc trong các vấn đề như mở rộng hệ thống đại lý, tìm kiếm đối tác, cac hãng hàng không mới và tham mưu cho Giám đốc về Thương mại điện tử cũng như phát triển các kênh bán mới. 

 

Bà NGUYỄN BÍCH HẠNH - Kế toán trưởng

Bà Nguyễn Bích Hạnh là một cử nhân kinh tế với chuyên môn sâu trong lĩnh vực Tài chính - Kế toán với trên 25 năm kinh nghiệm làm việc trong ngành Vé máy bay - Du lịch. Bà Nguyễn Bích Hạnh chịu trách nhiệm điều hành toàn bộ hoạt động của bộ phận Tài Chính - Kế toán của công ty. 

Thong ke

Lịch