Giá hành lý tính cước của Korean air

Banner trang trong
 • THÁNG 08

  16

  Thứ 4

  1.Tới hoặc Từ Châu Mỹ (Ngoại trừ Tới hoặc Từ Brazil)

  Hạng Phổ thông

  Kiện vượt mức quy định (mỗi kiện)

  Quá cân

  Quá kích cỡ
  159 cm~203 cm

  Từ kiện thứ 3

  24kg ~ 32 kg

  33kg ~ 45 kg

  200.000 KRW

  200 USD

  200 CAD

  2.860.000 IDR

  100.000 KRW

  100 USD

  100 CAD

  1.430.000 IDR 

  200.000 KRW

  200 USD

  200 CAD

  2.860.000 IDR

  200.000 KRW

  200 USD

  200 CAD

  2.860.000 IDR

  Hạng Thương gia

  Kiện vượt mức quy định (Mỗi kiện)

  Quá cân

  Quá kích cỡ
  159 cm~203 cm

  Từ kiện thứ 3

  24~32 kg

  33~45 kg

  200.000 KRW

  200 USD

  200 CAD

  2.860.000 IDR

  100.000 KRW

  100 USD

  100 CAD

  1.430.000 IDR

  200.000 KRW

  200 USD

  200 CAD

  2.860.000 IDR

  200.000 KRW

  200 USD

  200 CAD

  2.860.000 IDR

  Hạng Nhất

  Kiện vượt mức quy định (Mỗi kiện)

  Quá cân

  Quá kích cỡ
  159 cm~203 cm

  Từ kiện thứ 4

  24~32 kg

  33~45 kg

  200.000 KRW

  200 USD

  200 CAD

  2.860.000 IDR

  100.000 KRW

  100 USD

  100 CAD

  1.430.000 IDR 

  200.000 KRW

  200 USD

  200 CAD

  2.860.000 IDR

  200.000 KRW

  200 USD

  200 CAD

  2.860.000 IDR

   

  2.Tới hoặc từ Brazil

  Hạng Phổ thông /và Hạng Thương gia

  Kiện vượt mức quy định

  Quá cân

  Quá kích cỡ 

  Từ kiện thứ 3

  33 kg~45 kg

  159 cm~203 cm

  175.000 KRW

  175 USD

  175 CAD

  2.500.000 IDR

  175.000 KRW

  175 USD

  175 CAD

  2.500.000 IDR

  175.000 KRW

  175 USD

  175 CAD

  2.500.000 IDR

  Hạng Nhất

  Kiện vượt mức quy định

  Quá cân

  Quá kích cỡ

  Từ kiện thứ 4

  33 kg~45 kg

  159 cm~203 cm

  175.000 KRW

  175 USD

  175 CAD

  2.500.000 IDR

  175.000 KRW

  175 USD

  175 CAD

  2.500.000 IDR

  175.000 KRW

  175 USD

  175 CAD

  2.500.000 IDR

   

  3. Châu Á-Châu Âu/Trung Đông/Châu Phi/Châu Đại Dương

  Hạng Phổ thông

  Kiện vượt mức quy định

  (mỗi kiện)

  Quá cân

  Quá kích cỡ

  Kiện thứ 2

  Từ kiện thứ 3

  24 kg~32 kg

  33 kg~45 kg

  159 cm~203 cm

  130.000 KRW

  130 USD

  130 CAD

  1.860.000 IDR

  200.000 KRW

  200 USD

  200 CAD

  2.860.000 IDR

  100.000 KRW

  100 USD

  100 CAD

  1.430.000 IDR

  200.000 KRW

  200 USD

  200 CAD

  2.860.000 IDR

  200.000 KRW

  200 USD

  200 CAD

  2.860.000 IDR

  Hạng Thương gia

  Kiện vượt mức quy định

  (mỗi Kiện)

  Quá cân

  Quá kích cỡ

  Từ kiện thứ 3

  24 kg~32 kg

  33 kg~45 kg

  159 cm~203 cm

  200.000 KRW

  200 USD

  200 CAD

  2.860.000 IDR

  100.000 KRW

  100 USD

  100 CAD

  1.430.000 IDR 

  200.000 KRW

  200 USD

  200 CAD

  2.860.000 IDR

  200.000 KRW

  200 USD

  200 CAD

  2.860.000 IDR

  Hạng Nhất

  Kiện vượt mức quy định

  (mỗi Kiện)

  Quá cân

  Quá kích cỡ 

  Từ kiện thứ 4

  24 kg~32 kg

  33 kg~45 kg

  159 cm~203 cm

  200.000 KRW

  200 USD

  200 CAD

  2.860.000 IDR

  100.000 KRW

  100 USD

  100 CAD

  1.430.000 IDR 

  200.000 KRW

  200 USD

  200 CAD

  2.860.000 IDR

  200.000 KRW

  200 USD

  200 CAD

  2.860.000 IDR

   

  4. Tới hoặc từ Châu Âu/Trung Đông/Châu Phi/Châu Đại Dương

  Hạng Phổ thông

  Kiện vượt mức quy định

  (mỗi kiện)

  Quá cân

  Quá kích cỡ

  Kiện thứ 2

  Từ kiện thứ 3

  24 kg~32 kg

  33 kg~45 kg

  159 cm~203 cm

  130.000 KRW

  130 USD

  130 CAD

  1.860.000 IDR

  200.000 KRW

  200 USD

  200 CAD

  2.860.000 IDR

  100.000 KRW

  100 USD

  100 CAD

  1.430.000 IDR 

  200.000 KRW

  200 USD

  200 CAD

  2.860.000 IDR

  200.000 KRW

  200 USD

  200 CAD

  2.860.000 IDR

  Hạng Thương gia

  Kiện vượt mức quy định

  (mỗi Kiện)

  Quá cân

  Quá kích cỡ

  Từ kiện thứ 3

  24 kg~32 kg

  33 kg~45 kg

  159 cm~203 cm

  200.000 KRW

  200 USD

  200 CAD

  2.860.000 IDR

  100.000 KRW

  100 USD

  100 CAD

  1.430.000 IDR

  200.000 KRW

  200 USD

  200 CAD

  2.860.000 IDR

  200.000 KRW

  200 USD

  200 CAD

  2.860.000 IDR 

  Hạng Nhất

  Kiện vượt mức quy định

  (mỗi Kiện)

  Quá cân

  Quá kích cỡ 

  Từ kiện thứ 4

  24 kg~32 kg

  33 kg~45 kg

  159 cm~203 cm

  200.000 KRW

  200 USD

  200 CAD

  2.860.000 IDR

  100.000 KRW

  100 USD

  100 CAD

  1.430.000 IDR 

  200.000 KRW

  200 USD

  200 CAD

  2.860.000 IDR

  200.000 KRW

  200 USD

  200 CAD

  2.860.000 IDR

   

  5.Korea - Châu Á

  Korean- tới hoặc từ Nhật Bản /  hoặc Trung Quốc /  hoặc Hồng Kông /  hoặc Đài Loan /  hoặc Macao /  hoặc Mông Cổ.

  Hạng Phổ thông

  Kiện vượt mức quy định

   (mỗi kiện)

  Quá cân

  Quá kích cỡ

  Kiện thứ 2

  Từ kiện thứ 3

  24 kg~32 kg

  33 kg~45 kg

  159 cm~203 cm

  70.000 KRW

  70 USD

  70 CAD

  1.000.000 IDR

  100.000 KRW

  100 USD

  100 CAD

  1.430.000 IDR

  50.000 KRW

  50 USD

  50 CAD

  720.000 IDR

  100.000 KRW

  100 USD

  100 CAD

  1.430.000 IDR

  100.000 KRW

  100 USD

  100 CAD

  1.430.000 IDR 

  Hạng Thương gia

  Kiện vượt mức quy định

  (mỗi kiện)

  Quá cân

  Quá kích cỡ

  Từ kiện thứ 3

  24 kg~32 kg

  33 kg~45 kg

  159 cm~203 cm

  100.000 KRW

  100 USD

  100 CAD

  1.430.000 IDR

  50.000 KRW

  50 USD

  50 CAD

  720.000 IDR

  100.000 KRW

  100 USD

  100 CAD

  1.430.000 IDR

  100.000 KRW

  100 USD

  100 CAD

  1.430.000 IDR

  Hạng Nhất

  Kiện vượt mức quy định

  (mỗi kiện)

  Quá cân

  Quá kích cỡ

  Từ kiện thứ 4

  24 kg~32 kg

  33 kg~45 kg

  159 cm~203 cm

  100.000 KRW

  100 USD

  100 CAD

  1.430.000 IDR

  50.000 KRW

  50 USD

  50 CAD

  720.000 IDR 

  100.000 KRW

  100 USD

  100 CAD

  1.430.000 IDR

  100.000 KRW

  100 USD

  100 CAD

  1.430.000 IDR

   

  6.Trong phạm vi châu Á (Bao gồm cả Guam/Palau)

  Ngoại trừ Hàn Quốc- tới hoặc từ Nhật Bản / Trung Quốc / Hồng Kông / Đài Loan / Mông Cổ

  Hạng Phổ thông

  Kiện vượt mức quy định

  (mỗi kiện)

  Quá cân

  Quá kích cỡ

   

  Kiện thứ 2

  Từ kiện thứ 3

  24 kg~32 kg

  33 kg~45 kg

  159 cm~203 cm

  100.000 KRW

  100 USD

  100 CAD

  1.430.000 IDR

  150.000 KRW

  150 USD

  150 CAD

  2.140.000 IDR

  75.000 KRW

  75 USD

  75 CAD

  1.070.000 IDR

  150.000 KRW

  150 USD

  150 CAD

  2.140.000 IDR

  150.000 KRW

  150 USD

  150 CAD

  2.140.000 IDR

  Hạng Thương gia

  Kiện vượt mức quy định

  (mỗi kiện)

  Quá cân

  Quá kích cỡ

  Từ kiện thứ 3

  24 kg~32 kg

  33 kg~45 kg

  159 cm~203 cm

  150.000 KRW

  150 USD

  150 CAD

  2.140.000 IDR

  75.000 KRW

  75 USD

  75 CAD

  1.070.000 IDR 

  150.000 KRW

  150 USD

  150 CAD

  2.140.000 IDR

  150.000 KRW

  150 USD

  150 CAD

  2.140.000 IDR

  Hạng Nhất

  Kiện vượt mức quy định

  (mỗi kiện)

  Quá cân

  Quá kích cỡ

  Từ kiện thứ 4

  24 kg~32 kg

  33 kg~45 kg

  159 cm~203 cm

  150.000 KRW

  150 USD

  150 CAD

  2.140.000 IDR

  75.000 KRW

  75 USD

  75 CAD

  1.070.000 IDR 

  150.000 KRW

  150 USD

  150 CAD

  2.140.000 IDR

  150.000 KRW

  150 USD

  150 CAD

  2.140.000 IDR

   

  7. Mỹ - Brazil

  Hạng Phổ thông /hoặc Hạng Thương gia

  Kiện vượt mức quy định (mỗi kiện)

  Quá cân

  Quá kích cỡ

  Từ kiện thứ 3

  33 kg~45 kg

  159 cm~203 cm

  75.000 KRW

  75 USD

  75 CAD

  1.070.000 IDR

  75.000 KRW

  75 USD

  75 CAD

  1.070.000 IDR

  75.000 KRW

  75 USD

  75 CAD

  1.070.000 IDR

  Hạng Nhất

  Kiện vượt mức quy định (mỗi kiện)

  Quá cân

  Quá kích cỡ

  Từ kiện thứ 4

  33 kg~45 kg

  159 cm~203 cm

  75.000 KRW

  75 USD

  75 CAD

  1.070.000 IDR

  75.000 KRW

  75 USD

  75 CAD

  1.070.000 IDR

  75.000 KRW

  75 USD

  75 CAD

  1.070.000 IDR

  8. Nội địa

  Phí hành lý quá trọng lượng quy định : 2.000 KRW/kg

Thong ke

TIN TỨC MỚI NHẤT

Lịch